Sökmotoroptimering – Hastighet ligger nu i fokus

Mar. 18, 2015  |    |  Sökmotoroptimering

Det finns flera fördelar med att ha en sida som laddar fort. Å ena sidan handlar det om användarvänlighet och å andra sidan faktiskt också om sökmotoroptimering.

Idag har besökare ett väldigt litet tålamod beträffande laddningstider. Det spelar därför inte någon roll om ett företag ligger högt upp på Serpen på ett sökord om laddningstiden är dålig. En stor del av konsumenterna kommer “vända i dörren” då de inte får upp önskad sida tillräckligt snabbt. Det upplevs helt enkelt som för krångligt att “ta sig in”.

Då Google vill premiera användarvänliga sidor, som är relevanta för besökaren, har de även lagt in faktor som gör att sidor som laddar snabbt även rankar bättre. Detta är något som alla inom SEO-branschen är överrens om. Däremot är det osäkert exakt hur mycket det påverkar.

Google har till och med börjat med att markera webbplatser i sökresultatet som är ovanligt långsamma. Detta med ordet “SLOW”. Än så länge har inte markeringen kommit till Sverige (2015) men om de tester som Google genomför slår väl ut kan detta mycket väl även implementeras på de svenska sökresultaten. Däremot är det inte rätt väg att gå att “vänta och se”. Märkningen betyder bara att man har en sida som varken är bra ur ett seo-perspektiv eller ur ett kundperspektiv. Den som får märkningen bör ställa sig frågan “Varför har jag inte gjort något tidigare”.

Så vad ska man tänka på?

Det finns flera saker man kan påverka relativt enkelt. Här följer några tips.

För det första bör man undersöka vilken laddningstid sidan har. Detta för att veta utgångsläget och lättare se vad förbättringar gör för resultat. Detta kan göras via en rad olika gratisverktyg online. Bland annat pingdom.com och Googles egna PageSpeed Insight. Varje tjänst brukar även presentera vad det är på sidan som tar tid att ladda. Väldigt ofta brukar det vara bilderna som tar längst tid och genom att arbeta med dessa kan man minska laddningstiden rejält.

När det gäller bilder så ska bilderna som laddas upp på en webplats helst vara i den storleken som de ska presenteras. Allt för många laddar upp bilder i originalstorlek och väljer sedan att visa dem exempelvis 150*150. Men det man inte tänker på då är att hela bildens storlek måste laddas in. Det är då bättre att skapa bilden i exakt den storlek som den ska presenteras eller åtminstone i närheten av denna.

Det andra som gäller kring bilder är att välja rätt format. Det är nämligen stor skillnad på en bild som sparas i BMP mot en som sparas i JPG.

Andra steget är att flytta javascript så mycket som möjligt nedåt i koden. Detta eftersom Javascript inte är något som besökaren visuellt kan se. Nu laddas visserligen den totala sidan lika snabbt med javascript uppe eller nere i koden men för besökaren kommer sidan att visuellt laddas snabbare vilket gör att det upplevs som att sidan snabbt är “laddad och klar”.

Det man däremot kan gör är att koda så att sidan laddas asynkront. Det betyder att javascriptet laddas samtidigt som övriga delar av sidan. Detta är däremot mot något som ibland inte ger något resultat på laddningstiden och inte det första man bör lägga energi på.

Tredje steget blir att se över är att minimera CSS-filerna. Det kan gälla allt från onödiga tomma rader till kod som kan förkortas. Exempel på hjälp på traven fås av programmet Compressor.

Utöver detta kan man även installera plugin som utnyttjar cachelagring i webbläsaren. Ett exempel är Fastest Cache eller W3 som finns att ladda hem till WordPress. När något av dessa är installerade kommer redan besökta sidor visas betydligt snabbare för de som återkommer till sidan. Detta eftersom sidan då blir läst från cache.