Ogillar Google sökmotoroptimering?

Det finns en tät dimma av mystik och ovisshet kring SEO. Som sökmotoroptimerare själv har man stött på både den ena och den andre som har betett sig som att sökmotoroptimering är något olagligt, eller riskabelt, eller oförståeligt, och det är lätt att hamna i det tänket.

Eftersom SEO är så pass flytande, och Google så knapphänta om tydliga regler gällande kring hur man ska göra för att få sin webbplats att synas på toppen av alla sökresultat, så kommer det inte som någon överraskning att hela disciplinen kan kännas som något mystiskt.

SEO som metodik och profession har dock genomgått en förändring från ett ganska tveksamt och esoteriskt område till att vara en del av i princip alla verksamheters onlinestrategi. Sökmotoroptimering kan inte längre ses som en enskild och isolerad sak som endast teknikkunniga IT-människor kan hänge sig åt. För tänk närmare på det – när gynnas du som marknadsförare inte av SEO?

Alla webbplatser online behöver synas via Googles sökmotor för att maximera dess potential, och för att göra det behöver du som marknadsförare eller ägare av webbplatsen optimera din webbplats förutsättningar. Google ser inte SEO som något ont, utan vill ha hjälp med att servera så relevanta och högkvalitativa resultat som möjligt när folk gör sina sökningar. Det är inte olagligt att manipulera, eller snarare optimera, sin webbplats och det handlar inte om ren manipulation, långt ifrån. Det träsket har branschen lämnat redan för drygt 10-13 år sedan.

 

SEO handlar om innehåll och länkar

Så hur gör du det i korta drag? Jo, du skapar värdefullt innehåll, ser till att din webbplats presterar på topp rent tekniskt och bedriver PR-kampanjer för att få besökare och omnämningar till din site, och marknadsför dina produkter. Med andra ord skiljer sig inte SEO-arbetet så mycket från traditionell PR/marknadsföring som man kan tro. Det innebär ingen risk och är en långsiktig investering som betalar tillbaka om arbetet görs rätt, precis som vid traditionell, analog marknadsföring.

Med det sagt så kan man syssla med dålig SEO, eller misslyckas med de strategier och åtgärder som man anser passar bäst för sin webbplats. Kanske är konkurrensen för hård, och synligheten lider av det. Kanske har man en för liten budget. Eller så bestämmer man sig för att ta den korta vägen och köper dåliga, irrelevanta länkar från tredje världen i drivor som resulterar i ett besök hos ett av Googles många filter.

Det är problem och begränsningar som även analog PR och marknadsföring ställs inför, och därför bör inte SEO behandlas annorlunda. SEO är något som bör ses som en självklarhet i dagens läge, och så länge Google har en sökmotor, så kommer behovet av att synas alltid att finnas.