SEO bland Pandor och Pingviner

Jul. 18, 2015  |    |  Sökmotoroptimering

 

Att jobba med sökmotoroptimering är roligt och spännande men innebär alltid en viss risk. Det finns de som säger att de enbart jobbar på säkra sätt men vi skulle vilja påstå att det är fel. Vem som helst kan bli fälld av någon av Googles uppdateringar. Vem som helst kan fastna i filtren som ofta går under benämningen Panda eller Pingvin. Men genom att vara medveten om hur dessa fungerar så kan man minska risken betydligt.

 

Panda – Med fokus på innehåll

 

Första gången som Pandan släpptes ut av Google var i februari 2011. Sedan dess har flera uppdateringar gjorts som ibland knappast märkts av alls och ibland gjort stora inverkningar. Vi har klarat oss relativt bra gällande Pandauppdateringar men samtidigt ska det tilläggas att det inte är helt enkelt att veta om man blivit straffad. Google skickar inte ut något meddelande ”Ni är Panda-bestraffade” om så sker.

Orsaken till att Google lanserade Panda som en uppdatering var att de vill sänka ”sidor av låg kvalité” bland sökresultaten och därmed lyfta upp de med god kvalité. I grunden låter det bra då Googles mål är att visa relevanta och bra sidor till de som söker. Om de sedan har lyckats går att diskutera men lite grovt har de i alla fall lyckats.

Efter att Panda lanserats och fasats ut visade det sig exempelvis att sidor med väldigt lite material på och betydligt mer reklam föll medan exempelvis nyhetssidor rörde sig uppåt på Serpen (Sökresultaten hos Google). Enligt vissa beräkningar påverkades hela 12% av alla sökresultat vilket är en mycket stor andel jämfört mot andra uppdateringar som Google gjort.

Efter att Pandan rullats ut har flera uppdateringar skett. Exempel är:

September 2012 – En uppdatering som enligt Google påverkar 2,4% av sökningarna släpps. Detta då samtidigt som en betydligt större EMD-uppdatering sker. Då det släpps två uppdateringar samtidigt var det svårt för oss att exakt avgöra vad som vad var. EMD-Uppdateringen var en uppdatering som minskade värdet av att ha ett exakt domännamn som t.ex. sökmotoroptimering.se.

Nov 2012 – Uppdatering nr 21 rullas ut. Denna sägs då enbart påverka engelska sökningar och då enbart 1% av dessa.

Mars 2013 – En sista uppdatering av Panda sägs vara på väg (Enligt Matt Cutts). Enligt honom skulle det vara den sista uppdateringen innan Panda kan sägas vara en del av hela algoritmen som Google använder sig av.

Maj 2014 – Lite oväntat så medgav Google att Pandan skulle uppdateras en gång till. Detta alltså efter att det sagts tidigare att Pandan skulle vara en del av hela algoritmen. Men oavsett så var det en uppdatering som enligt dem skulle påverka 7,5% av sökningarna som genomfördes i USA.

Just att flera uppdateringar sker samtidigt och att Google inte är 100% informativ med vad som sker gör att det ofta är svårt att sätta tummen på varför förändringar i Serpen sker. Det vi vant oss vid att göra är att höra med andra hur de upplever förändringarna. Kan man se mönster? Likheter? Olikheter? Utifrån det försöker vi dra slutsats och gå vidare i arbetet.

 

Vad göra?

 

  • Mervärde

Google och Matt Cutts har gett ut information om att sidor som inte ger besökaren något mervärde ska räknas sämre. Det handlar då alltså om att innehållet (främst text) är intetsägande, dåligt, duplicerat eller av annan anledning inte ger något mervärde.

Detta är sant till den delen att sidor som uppenbarligen kopierat innehåll från andra fick sig en släng av Pandan. Det samma sidor som har väldigt lite textmassa i förhållande till sidor. Men det är en överdrift att säga att sidorna måste ge ”mervärde”. Allt för många vill tro att sidan måste vara mycket seriös och förmedla ett genomtänkt budskap. Men för Google är det inte detta de menar med mervärde. Det är snarare att det ska ”se bra” ut. Det är i alla fall vad vi har upplevt.

  • Duplicerat innehåll

Att kopiera någon annans text på nätet kan vara olagligt. Men det är framförallt idiotiskt. Detta ser Google mycket snabbt och rankar de sidor sämre som har kopierat innehåll. Vid stor mängd kan de till och med bestraffas hårt. Självklart kan man ha citat men att kopiera hela stycken eller sidor bör man vara försiktig med.

De som har flera sidor med mycket liknande innehåll bör slå ihop dessa sidor. Man kan även förhindra Google att indexera sidor som man själv tror skulle kunna attrahera Pandan.

  • Tillräckligt mycket

Enda gången vi stött på Pandan gällande denna punkt är på webshopar. Det är extremt lätt att lägga upp mängder av produkter och skriva en rad om dessa. Men det finns en nackdel och det är att det blir text som är mycket lika och dessutom i liten mängd. Att välja att inte indexera vissa sidor bör inte vara en väg att gå i detta fall. Då kommer de ju inte synas via sökmotoroptimering.

 

Pingvin – Med fokus på länkar

 

Även om det inte är allt så är innehåll och länkar en stor del av SEO. För att tvinga fram bra innehåll finns Googles Panda. För att hålla koll på länkarna finns Pingvinen.

Pingvinen lanserades i april 2012 och har som mål att stoppa webbsidor som bryter mot Googles riktlinjer gällande länkar. I likhet med Pandan så kan man säga att Pingvinen har väldigt grovmaskiga nät. Visst är det sidor som har fastnat i detta och därmed få sjunka djupt på Serpen men samtidigt ska det tilläggas att extremt många sidor är uppbyggda genom vägar som bryter mot ”riktlinjerna”. Alla länkar som köps, byts eller fås mot utbyte av tävlingsmedverkan är exempelvis mot reglerna.

Men det är inte mot detta som Pingvinen slår utan sidor som spammas d.v.s. får stora mängder av länkar genom avancerade länksystem.

Från början påverkades ca 3% av sökningarna även om procentsatsen varierade mellan olika länder.

Första uppdateringen kom sedan bara en månad senare. I Maj 2012 lanserades Pingvinen 1.1 och sedan har mindre uppdateringar skett. Den senaste var troligtvis 18 oktober 2014. Orsaken till att vi säger troligtvis är att extremt få har märkt av den. Det utannonserades att det skulle komma en pingvin men vad vi hört är det inte någon i SEO-världen som med säkerhet har sagt att de blivit drabbad av den. Om det beror på att SEO-företag blivit allt mer försiktiga med länkar eller att Pingvinen inte kom låter vi vara osagt.

Hur aktar man sig?

Det är framförallt genom aggressiv länkprofil som Pingvinen kan attraheras och därmed fälla en webbplats. Det handlar då inte om någon enstaka länk från fel håll utan ett mer etablerat sätt att försöka manipulera rankingen hos Google.

Om du har kontroll över de länkar som länkar till dig så se till att:

  • Inte satsa för hårt på exakt sökord på för många ankartexter. Bygg hellre med fraser eller intilliggande ord och synonymer.
  • Ta det lugnt med länkningen. Vill du länka med fler länkar så lägg in mer content på sidan. Det är mer naturligt att en sida med nytt material får länkar.
  • Undvik Sitewidelänkar överlag. Det gäller även länkar i footern. Sådana skapar många länkar från en och samma webbplats.
  • Bygg upp sidans trust. Detta blir snarare ett sätt att i längden hålla Pingvinen borta.
  • Var ärlig med vem du är. Detta är omtvistat inom SEO men tål ändå att sägas. Det finns de som tror att Google premierar sidor där telefonnummer och namn uppges på de som står bakom sidan. Detta för att de som driver upp spamsidor oftast inte vill stå för detta i offentligheten.
  • Se inte Disavow som en lösning. Orsaken är att den inte är säker och dessutom kan det ta lång tid att få tillbaka ranking när man väl fallit. Det är en sista nödutgång men definitivt inget att räkna med som stabil lösning.

Så ha det roligt med djuren – men undvik alla de svart/vita dito.