Har du råd att inte använda sökmotoroptimering?

Apr. 09, 2015  |    |  Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är marknadsföring. Det är en investering som ska skapa fler kunder och därmed större intäkter till företaget. En skillnad är däremot att SEO är betydligt mer mätbart än klassisk marknadsföring med annonser i tidningar eller i busskurer. Genom att man vet hur många som i genomsnitt besöker webbplatsen innan SEO-arbetet börjar så går det att jämföra mot hur många som går in på webbplatsen efter att sidan börjat synas bättre på enskilda sökord.

En fråga man bör ställa sig är “Vad får det kosta?”, eller rättare sagt “Hur mycket kan jag tjäna?”.

Det är relativt enkelt att räkna ut och faktiskt något som företagare borde göra i större utsträckning. Troligtvis skulle de också då inse hur kostnadseffektivt sökmotoroptimering är.

Ett exempel inom läxhjälp.

Ett företag säljer läxhjälp i Stockholm och vill självklart synas högt på just orden “Läxhjälp Stockholm”. Idag är det i genomsnitt 480 som söker på detta per månad.

År 2012 genomfördes en undersökning av företaget Compete som visade att 53% klickar in sig på första resultatet bland sökresultaten. Det finns andra undersökningar som visar på siffror mellan 45-60% men för att göra det enkelt kommer denna uträkning bygga på 50%.

Skulle läxhjälpsföretaget ligga etta skulle de alltså statistiskt få in 240 besökare till sidan per månad.

Nästa steg är att titta på vilken konvertering de har. Om de tidigare fick kontakt med 10 eventuella kunder per månad via hemsidan och hade 100 besökare per månad betyder det att 10% hörde av sig. Av dessa kanske 5 bestämde sig för att beställa läxhjälp. Med andra ord har de en konvertering av besökare på 5% som blir kunder.

Det som kan förbättras är både konverteringsgrad och antal besökare. Med sökmotoroptimering ordnas i alla fall den andra punkten. Skulle de få 240 besökare per månad skulle företaget i genomsnitt få 12 nya kunder i månaden.

Vad är en ny kund värd? När det gäller läxhjälp är det många som har detta löpande så det är inte bara några hundralappar som omsätts. Men om varje kund i genomsnitt betalar 8000kr och vinstmarginalen är 30% kommer varje ny kund vara värd 2400kr.

2400kr gånger 12 kunder är 36000kr. Per månad.

Här ska läggas till att priset på Adwords (Föreslaget Bud) på just “Läxhjälp Stockholm” är hela 177kr. Här är alltså företagen beredda att betala närmare 200kr för varje besökare till sidan. En besökare som inte nödvändigtvis blir en kund.

Att få in 240 besökare skulle med Adwords kosta 240*177kr=42.480 !

Exempel Mobilskal.

Genomsnittsorder: 500kr

Marginal: 20%

Genomsnittsvinst per kund: 100kr

Konvertering sale/besökare: 2%

Adwordspris: Ca 5kr

Antal sökningar per månad 12100

Det företag som ligger etta på detta sökord får alltså in ca 6000 besökare i månaden. Det är troligtvis lägre konvertering på detta än läxhjälp så i detta fall sätts det på 2%. Inom e-handel är 1-5% relativt vanligt beroende på produkt.

Om 2% av 6000 handlar är det 120st per månad. Detta skulle ge företaget en vinst på 12000kr per månad.

Att få in 6000besökare via Adwords skulle kostat närmare 30.000kr.

Så frågan är kanske inte “Har du råd med SEO?” utan “Har du råd att inte jobba med SEO?”.